1."Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh" (Nguyễn Du)2."Cươp lộc"(NĐ/basam)-

1."Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh" (Nguyễn Du)2."Cươp lộc"(NĐ/basam)-

LGT- Hôm nay 15 tháng bảy Âm Lịch(17/8/2016), ngày “Xá tội vong nhân”, chúng tôi trích đăng lại bài VĂN TẾ THẬP LOẠI CHÚNG SINH, một kiệt tác phẩm của Dại Thi Hào Nguyễn Du, đã từng được đăng trên trang web này . Xin chia…