1.Vườn Luxembourg,Paris-&.Thành phố Venice(TN Thắng/NV)-2.Tháp Eiffel được sao chép nhiều nhất thế giới(RFI)-3.Xếp muỗng..

1.Vườn Luxembourg,Paris-&.Thành phố Venice(TN Thắng/NV)-2.Tháp Eiffel được sao chép nhiều nhất thế giới(RFI)-3.Xếp muỗng..

Du lịch: Vườn Luxembourg, Paris Nguồn:nguoiviet.com-Friday, March 21, 2014 4 Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel Vườn & cung điện Luxembourg. (Hình ATNT Tours & Travel) Không ít những sinh viên du học tại Pháp ngày xưa đã có những…

1.Vườn Luxembourg,Paris-&.Thành phố Venice(TN Thắng/NV)-2.Tháp Eiffel được sao chép nhiều nhất thế giới(RFI)-3.Xếp muỗng

1.Vườn Luxembourg,Paris-&.Thành phố Venice(TN Thắng/NV)-2.Tháp Eiffel được sao chép nhiều nhất thế giới(RFI)-3.Xếp muỗng

Du lịch: Vườn Luxembourg, Paris Nguồn:nguoiviet.com-Friday, March 21, 2014 4 Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel Vườn & cung điện Luxembourg. (Hình ATNT Tours & Travel) Không ít những sinh viên du học tại Pháp ngày xưa đã có những…