1.Luân hồi-Phỏng vấn BS Hazel Denning- 2.'Tái sanh' theo nguyện ước?-3.Điều kỳ diệu sẽ tới-

1.Luân hồi-Phỏng vấn BS Hazel Denning- 2.'Tái sanh' theo nguyện ước?-3.Điều kỳ diệu sẽ tới-

FW: Luân hồi (bài rất hay) Kim Vu to:…,me Nếu đã tin có Luân Hồi, không thể không tin thuyết Nhân Quả Chết và Tái Sinh: Không còn lo sợ nữa Tái Sinh Ở Phương Tây (Reborn in the West)…