1.Quỳnh Giao hát,viết như đi tìm chân dung mình qua học thuật..(DTL)2.Tạp ghi Quỳnh Giao-3.PG Cổn,từ âm nhạc tới Hoàng Hạc(DTL)

1.Quỳnh Giao hát,viết như đi tìm chân dung mình qua học thuật..(DTL)2.Tạp ghi Quỳnh Giao-3.PG Cổn,từ âm nhạc tới Hoàng Hạc(DTL)

Quỳnh Giao hát,viết như đi tìm chân dung mình qua học thuật . Du Tử Lê Nguồn:Các bài viết dưới đây được trích đăng từ :”Sơ Lược 40 Năm VHNT Việt-1975-2015-Quyển 2-Tác giả Du Tử Lê . Nữ ca sĩ…