1.Lời Cảm Ơn Muộn Màng(Việt Phương)2.Khúc Nhạc Tri Ân(RFA)3.HAPPY THANKSGIVING-

1.Lời Cảm Ơn Muộn Màng(Việt Phương)2.Khúc Nhạc Tri Ân(RFA)3.HAPPY THANKSGIVING-

Fwd: LỜI CẢM ƠN MUỘN MÀNG – VIET PHUONG Kim Vu to:….,me Xin gửi đến các bạn một bài viết rất cảm động nhân dịp lễ Tạ Ơn. Happy Thanskgiving. KL -o0o- Lời Cảm Ơn Muộn Màng việt phương >…