1.Bài phát biểu tuyệt vời của TT Obama ..2.Obama,Nguyễn Du và Lý Thường Kiệt(NV)3.'Bún chả thượng đỉnh' của TT Obama..4.Tại SG-

1.Bài phát biểu tuyệt vời của TT Obama ..2.Obama,Nguyễn Du và Lý Thường Kiệt(NV)3.'Bún chả thượng đỉnh' của TT Obama..4.Tại SG-

8429. Bài phát biểu tuyệt vời của Tổng thống Mỹ Obama trước sinh viên, trí thức Việt Nam Nguồn: Posted by adminbasam on 24/05/2016 Chúng Ta FB Cao Bảo lược dịch- 24-5-2016 Cảnh thanh niên chờ vào Trung Tâm Hội…