1.Lễ tưởng niệm nhà văn Võ Phiến-'ông già tinh quái'(NV)2.Bắt trẻ đồng xanh(Võ Phiến)

1.Lễ tưởng niệm nhà văn Võ Phiến-'ông già tinh quái'(NV)2.Bắt trẻ đồng xanh(Võ Phiến)

Lễ tưởng niệm nhà văn Võ Phiến – ‘ông già tinh quái’ Nguồn:nguoiviet.com- Saturday, October 3, 2015 6:45:55 PM Ngọc Lan/Người Việt Từ trái: Nhà văn Doãn Quốc Sĩ, bà Võ Thị Viễn Phố – hiền thê cố nhà văn…