1.Vũ Đức Thanh .. -Kỳ chót(DTL)2.Tháng Tư nhớ Nguyên Sa ..(VĐT)

1.Vũ Đức Thanh .. -Kỳ chót(DTL)2.Tháng Tư nhớ Nguyên Sa ..(VĐT)

Vũ Đức Thanh và, bức tranh ‘Tháng Tư Đen’ Du Tử Lê/Người Việt Nguồn:nguoiviet.com- April 28, 2017 (Hình minh họa: Trần Tiến Dũng) (Tiếp theo và hết) Tôi không nhớ tôi ở với trường trung học Hiếu Nghĩa được mấy…