1.Vũ Thanh Thủy và Dương Phục-Kỳ 4 & Kỳ cuối 05(DTL)*-2.Thơ DTL-

1.Vũ Thanh Thủy và Dương Phục-Kỳ 4 & Kỳ cuối 05(DTL)*-2.Thơ DTL-

“Báo chí và chiến trường” miền Nam: Tấm gương soi nhiều bài học? (Kỳ 04) Nguồn:dutule.com-22 Tháng Ba 2017     Du Tử Lê Vũ Thanh Thủy và Dương Phục (Tiếp theo kỳ trước) Đọc lại Hồi ký của 2 phóng viên…