1.Nhà văn Vũ Thư Hiên- Kỳ 3 (DTL)2.Ánh Tuyết, tiếng hát ngọt ngào ..không còn nữa(NV)3.Thơ DTL-

1.Nhà văn Vũ Thư Hiên- Kỳ 3 (DTL)2.Ánh Tuyết, tiếng hát ngọt ngào ..không còn nữa(NV)3.Thơ DTL-

Vũ Thư Hiên: ‘Hai người lính đối nghịch ôm nhau mà chết’ Nguồn: Du Tử Lê/Người Việt -July 7,2017                                                                                       Nhà văn Vũ Thư Hiên. (Hình: Facebook Vũ Thư Hiên) (Tiếp theo kỳ trước) Ở một đoạn khác, là lời…