1.An ninh quốc gia .Chấm .Không cần nói thêm!(basam)2.Mỹ và TQ nhìn từ Rio 2016(Mạnh Kim)3."Không bán hàng cho người TQ'(NV)

1.An ninh quốc gia .Chấm .Không cần nói thêm!(basam)2.Mỹ và TQ nhìn từ Rio 2016(Mạnh Kim)3."Không bán hàng cho người TQ'(NV)

9592. An Ninh Quốc Gia. Chấm. Không cần nói thêm! Nguồn: Posted by adminbasam on 16/08/2016 Vị trí của khu công nghiệp Vũng Áng, địa điểm chiến lược có thể cô lập miền Bắc Việt Nam với biển cả. Ảnh:…