12/10/2013: 1.Bốn mươi năm xây chùa(Phật học Đại chúng)-2.Một chữ XẢ(HT Thanh Từ)-3.Sự tích Chiếc khăn tang-

12/10/2013:  1.Bốn mươi năm xây chùa(Phật học Đại chúng)-2.Một chữ XẢ(HT Thanh Từ)-3.Sự tích Chiếc khăn tang-

12/10: 1.Bốn mươi năm xây chùa(Phật học Đại chúng)-2.Một chữ XẢ(HT Thanh Từ)-3.Sự tích Chiếc khăn tang- Category: Như là Ngụ ngôn .. Những nụ cười .. Posted by: Tbl Đọc: 3810 lần NHÀ SƯ 40 NĂM CHỞ ĐẤT RA…