1.Mừng Xuân Mới Nhâm Thìn 2012-2.THƠ XUÂN:Vua Trần Nhân Tông -Đoàn Văn Cừ -Nguyễn Bính –

1.Mừng Xuân Mới Nhâm Thìn 2012-2.THƠ XUÂN:Vua Trần Nhân Tông -Đoàn Văn Cừ -Nguyễn Bính –

    Mừng Xuân Mới Nhâm Thìn-2012 *                                             Nhã Nhạc     LỜI NGỎ – Khi cây mai trong sân nhú lên những đọt lá xanh non mơn mởn, nhưng rất hiếm hoi trong cái giá lạnh của mùa Đông ;…