CUNG CHÚC TÂN XUÂN QUÝ TỴ-2013 (Nhã Nhạc)-2.Những Vần Thơ Xuân..-3.Lai rai câu đối Tết:Rồng rắn lên mây,bạn vàng xiết nợ (DLB)

CUNG CHÚC TÂN XUÂN QUÝ TỴ-2013 (Nhã Nhạc)-2.Những Vần Thơ Xuân..-3.Lai rai câu đối Tết:Rồng rắn lên mây,bạn vàng xiết nợ (DLB)

CUNG CHÚC TÂN XUÂN QUÝ TỴ 2013 Nhã Nhạc      blank_page                                                                                                                                                                                        Xuân khứ xuân lai xuân bất tận …… …Và như thế, mùa xuân lại đang trở về , như một người chung thủy, không bao…