1.Thảm sát Yên Bái: Điềm rất xấu ..(VOA)2.Sau biển gầm là ..(VOA)3.Biểu tình ở Kỳ Anh ..(BBC)

1.Thảm sát Yên Bái: Điềm rất xấu ..(VOA)2.Sau biển gầm là ..(VOA)3.Biểu tình ở Kỳ Anh ..(BBC)

Thảm sát Yên Bái: Điềm rất xấu về cuộc khủng hoảng mới trong đảng Nguồn:VOA/Blog -30.08.2016     Phạm Chí Dũng Đồ thị gia tốc biến động xã hội – chính trị kéo theo biến động chính trị – xã hội…