TẤM CHECK – (Nhã Nhạc)

TẤM CHECK

Mồng Mười Tết Canh Dần – 2010

Nhã Nhạc LBT

Trước Tết khoảng một tuần, tôi –theo tập quán của chúng ta : phải lo hoàn tất tất cả mọi việc cho xong xuôi trước Tết – tôi ra Ngân hàng deposit 2 tấm checks vào account của mình . Trong lúc chờ đợi đến lượt mình, tôi nhẩn nha nhẩn nhơ xem tấm check của Cậu viết cho tôi . Hàng năm, khi mùa Đông (Việt Nam ) sắp tàn , sắp sửa tới Tết, cậu gọi cho tôi –từ miền Bắc Cali – nhờ tôi gửi một ít tiền về Việt Nam , sau đó, cậu viết check hoàn lại tôi số tiền tôi tạm ứng . Gia đình cậu dã có đôi ba người về VN , đã trực tiếp giúp đỡ thân nhân , sau đó, họ có cách riêng ( hay “đường giây” , nói theo kiểu dân gian ) để gửi tiền về . Cậu chưa có dịp về lại quê hương kể từ 1975 , và cậu có thói quen cùng với tôi gửi tiền về nhân dịp Tết . Những lần trước, khi đem deposit tấm check của cậu hoàn lại tiền cho tôi, tôi không hiểu tại sao tôi lại không đọc những hàng chữ cậu viết trên tấm check ấy ? Vì tôi quá bận , vì khống có gì để phải kiểm tra check cậu viết , hay vì sao, tôi cũng không rõ .

Lần này, trong một hàng dài người chờ đợi , trong không khí Xuân ( trong lòng tôi mà thôi – người bản xứ đâu có biết ) , tôi đã đọc tấm check của cậu . Ở cuối góc tay trái , phần Memo, cậu đã viết : LÌ XÌ VIỆT NAM . Tôi bị bất ngờ vì thấy bốn chữ này . Trước hết , thú thực là ngay trong ý nghĩ của tôi , tôi cũng vẫn nghĩ Tết là một dịp để tôi gửi một ít tiền về giúp thân nhân của mình , hai chữ “lì xì” tôi chỉ dùng để nói trực tiếp với những người thân trong mấy ngày Tết ở đây mà thôi . Thứ hai, bốn chữ “ Lì xì Việt Nam” khi tôi nhìn thấy, đã gợi ra –ngay lập tức- hình ảnh cậu : một người tính tình vui vẻ , dễ dãi ( rộng rãi hay rộng lượng) , đã chủ trương sống “Ở hiền gặp lành” như Bà Nội của cậu đã nói với cậu trước đây ( mà cậu thường tâm sự với tôi ) .

Cậu thật dễ dãi ( rộng lượng) vì trong số những người cậu “lì xì” , có người có huyết thống với cậu bao gồm cả những người cậu chưa hề biết mặt , vì họ đã sinh ra sau 1975; nhưng đặc biệt có những người chẳng có huyết thống gì với cậu hết và cậu cũng không hề biết mặt , lý do khi họ từ Hà Nội vào Sài Gòn sau tháng 4-75 thì cậu đã “di tản” ; những người này chỉ là do mối thân tình như những khúc ruột gắn liền với Bà Nội của cậu , của Bố Mẹ , cô chú của cậu mà thôi . Cậu bảo tôi : đếm đầu tất cả những người này và “ gửi về hộ cháu” .

Suốt hôm đó, bốn chữ này khiến tôi nghĩ ngợi vô cùng . Tôi kiểm soát lại chính tôi xem tôi có điều gì đã làm mà không được bằng cậu hay không ? Bốn chữ đó làm tôi xúc động và hiểu ra tại sao ngay trong cuộc đời này cậu cũng đã từng “gặp lành” . Chắc chắn cậu không đếm hay chờ đợi những lần gặp lành này , nhưng đúng như trong ý nghĩ của Bà Nội cậu trước đây : “ phước báo” đã đến !

Cậu tên là : Louis L.L.

Hôm nay , mồng mười Tết-nghĩa là vẫn còn trong ngày Tết , tôi muốn ghi lại kỷ niệm này .

Nhã Nhạc LBT

(Hình : Múa lân tại Bạc Liêu -VN)

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web
Analytics