Thêm kỷ niêm ở Trung Quốc -II (Nhã Nhạc)

Thăm Trung Quốc – II

Nhã Nhạc

Trung Quốc  rât  nổi  tiếng  về  nhiều  danh  lam  thắng cảnh .Chúng  tôi có cơ  hội đi  thăm nhiều  nơi ( nhưng không thể  nói  hết  trong  kỳ trước ) :

1-Tỉnh  Quế Lâm  rất nổi tiếng với con sông Lin chảy qua ,được gọi là ” Vịnh Hạ Long trên đất  liền” .

2-Sông Tiền Đường : nơi  Thuý  Kiều tự vẫn  (trong  Truyện Kiều )

3- Vạn Lý Trường Thành

4- Shanghai…… : thủ đô thương mãi : a-Phố Cổ   ; b-Mua sắm ở Shanghai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5-Restaurant ở Thượng Hải-

6-Nhiều chùa đẹp và nổi tiếng


Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web
Analytics