Tin Buồn

TIN BUỒN :

Chị yêu quí của chúng tôi :

Bà quả phụ : Oanh Lê Nguyễn

đã tạ thế lúc 7:15 sáng ngày 20 tháng 10, 2009 tại Sài-Gòn nhằm ngày 3 tháng 9 năm Kỷ Sửu hưởng thọ 88 tuổi

Chúngcon nguyện cầu Đức Phật A-di-Đà tiếp dẫn hương linh Bà quả phụ Oanh Lê Nguyễn được về nơi Cõi Tịnh-Độ.

Nam Mô A-di-Đà Phật .

Giađình của cố Lê-đình-Uyển

Các em : Lê-đình-Quỳnh

Lê-đình-Dư

Lê-Băng-Tâm

Lê-cự-Phách ( Du Tử Lê )

cùng đại gia-đình :

thương khóc chị .

Cali 12-2009

( Hình Tâm chụp ngày mồng một Tết Kỷ Sửu /26-1-09 tại nhà chị ở Sài Gòn )

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web
Analytics