Vẫn chuyện du hành ….(Nhã Nhạc)

Du hành (tiếp theo)
Thăm Nhật Bản .

Tháng 4 2006, chúng tôi thăm Nhật Bản . Bạn Kim Dung đại diện chúng tôi, ghi tên với hãng Du lịch  AV Tour . Nhóm này đông hơn kỳ đi Châu Âu .
Nhật Bản vào tháng tư, hoa đào nở rực rỡ khắp nơi, là những cánh rừng hoa đào bát ngát .  Lại được trèo lên lưng chừng ngọn núi Phú Sĩ nổi tiếng thế giới ,…… và biết bao nhiêu danh lam thắng cảnh khác của nước Nhật .

Thời gian du lịch trong 13 ngày, được ghé ba tỉnh của Trung Quốc như Shanghai, Tô Châu …Mọi người thích thú được mua sắm tại Shanghai-thủ đô Kinh tế của Trung Quốc .
Mua sắm ở Shanghai (hai hình dưới):


 

 

 

 

 

 

Thăm Trung Quốc -I

Ngày 20 – 5 – 2007, chúng  tôi  cùng  nhau  đi  thăm  Trung Quốc , biết Quế Lâm  đẹp  như  một  bức  tranh ,  biết câu  ” …nửa  đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San”  là  nơi  đâu trên  đất  Trung  Quốc  này ? Và  biết  nhiều  danh  lam  thắng  cảnh  lắm  …

Quế Lâm:Hạ Long trên đất

Vạn Lý Trường Thành

Một khúc sông Tiền Đường

(còn tiếp)

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web
Analytics