Vẫn chuyện du hành …- Thăm Nhật Bản (Nhã Nhạc)

07/10: Vẫn chuyện du hành ….(Nhã Nhạc)-

Posted by: Tbl Đọc: 4502 lần

Du hành (tiếp theo)

Thăm Nhật Bản .

Tháng 4 2006, chúng tôi thăm Nhật Bản . Bạn Kim Dung đại diện chúng tôi, ghi tên với hãng Du lịch  AV Tour . Nhóm này đông hơn kỳ đi Châu Âu .

Nhật Bản vào tháng tư, hoa đào nở rực rỡ khắp nơi, là những cánh rừng hoa đào bát ngát .  Lại được trèo lên lưng chừng ngọn núi Phú Sĩ nổi tiếng thế giới ,…

… và biết bao nhiêu danh lam thắng cảnh khác của nước Nhật .


Thời gian du lịch trong 13 ngày, được ghé ba tỉnh của Trung Quốc như Shanghai, Tô Châu …Mọi người thích thú được mua sắm tại Shanghai-thủ đô Kinh tế của Trung Quốc .

Mua sắm ở Shanghai (hai hình dưới):

………………………………………………………………………..

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web
Analytics