07/01/2010: Nụ Cười Thiền (Tuệ Viên dịch)

07/01: Nụ Cười Thiền
Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật
Posted by: Tbl Đọc: 4619 lần

1- Người đệ tử lầm lạc –

(Hình:Phật Như Lai)

Nụ Cười Thiền

Tuệ Viên dịch

1- Người đệ tử lầm lạc –

Ngày nọ, Thiền sư Bankei đang dạy các đệ tử, bỗng có một đệ tử đứng dậy la lên:

-Ha! Ta bắt quả tang ngươi ăn cắp bạc của ta!

– Đồ ăn cắp! (tiếng phụ hoạ)

Thiền sư :

– Thôi tha cho hắn!

Đệ tử :

(Hình:Phật Như Lai)

– Không được! Nhiều lần tha cho hắn rồi, hắn vẫn tái phạm!

– Đúng! Nếu…

… Thày không đuổi hắn , thì chúng con sẽ bỏ đi !

Thiền sư :

– Các con là người biết phải trái, hắn là người không hiểu đạo lý .Nếu ta không dạy hắn , thì ai dạy hắn đây . Ta sẽ giữ hắn lại đây để dạy dỗ , dù các con có bỏ đi .

Ngay khi đó, người đệ tử gian tham liền tỉnh ngộ , quỳ mọp xuống chân Thiền sư và nguyện thay đổi tính nết .

Lời bình : Nếu ta có 100 con cừu, bỗng một con bị lạc ,lẽ dĩ nhiên, ta sẽ dời đàn cừu 99 con để đi tìm con cừu bị lạc, phải không ? Ta cần đặt ưu tiên giúp những kẻ cần được giúp đỡ nhất .

2- Bà già hay khóc-

Xưa kia, có một bà già lúc nào cũng khóc, người ta gọi đùa là “Bà Khóc” . Trời mưa bà cũng khóc , trời nắng bà cũng khóc .

* – Bà ơi! Tại sao bà lúc nào cũng khóc vậy ?

-Vì tôi có hai đứa con, một đứa làm nghề bán dù, còn một đứa làm nghề bán

giầy . Khi trời nắng, tôi nghĩ đến đứa con bán dù mà thương hại nó ế ẩm .Khi

trời mưa, tôi lại nghĩ đến đứa con bán giầy mà tội nghiệp cho nó .

* -Bà lầm rồi! Khi mưa bà nên mừng cho đứa con bán dù được đắt hàng. Khi nắng, bà mừng cho đứa con bán giầy phát tài . Như vậy mới phải !

* – Ông nói có lý!

Từ đó, người ta thấy “Bà Khóc” không khóc nữa .Bà luôn luôn tủm tỉm cười dù nắng hay mưa .

Lời bình : “ Nếu tức Tâm tức Phật” thì mọi hoàn cảnh trở nên vui hay buồn là tuỳ cái tâm ta nhận thức .

3- Bồng cô gái qua suối-

Hai vị Thiền sư đi kinh hành , gặp một cô gái đang cần qua con suối sâu . Thiền sư đứng tuổi tình nguyện :

-Để tôi bồng cô qua suối .

– Xin cám ơn quý thày .

Cả hai huynh đệ tiếp tục hành trình tới chiều . Bỗng Thiền sư trẻ thắc mắc :

– Chúng ta là người tu hành, nên lánh xa nữ giới . Tại sao sư huynh không tránh ?

– Ủa! Sư đệ ý nói về cô gái buổi sang nay ấy à ? Ta đặt cô ấy xuống bờ suối rồi .

Sư đệ vẫn còn bồng cô ấy hay sao ?

Lời bình : Vị Sư huynh bồng cô gái qua suối, với lòng vị tha, không phân biệt nam nữ, không ẩn ý . Vị Sư đệ là người không bồng cô gái, nhưng lòng lại đầy vấn vương .

Quý vị nghĩ sao ?

4- Xuống Địa ngục-

Một người hỏi vị Thiền sư kia :

– Sau khi trăm tuổi chết đi, Thày sẽ đi về đâu ?

– Ta sẽ đầu thai làm con lừa, ngựa .

– Rồi sau kiếp đó nữa ?

– Ta sẽ xuống Địa ngục .

– Thày là bậc trí tuệ, từ bi, làm sao Thày phải xuống Địa ngục ?

– Nếu ta không xuống Địa ngục để dạy ngươi , thì còn ai phải xuống ?

Lời bình : Nếu Phật Đạo chỉ có ở nơi thanh tịnh , thì chốn nhơ nhớp không có Phật hay sao ? Phật Đạo có tại khắp mọi nơi . Dĩ nhiên, Phật có tại chốn Cực Lạc , nhưng tại nơi Địa ngục lại càng cần có Phật hơn .

Theo Tuệ Viên (dịch)

Nhã Nhạc sưu tầm- Đầu năm2010

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web
Analytics