21/02/2010: Phật Giáo Qua Thơ Văn (tiếp theo và hết)-Nhã Nhạc

21/02: Phật Giáo Qua Thơ Văn (tiếp theo và hết)
Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật
Posted by: Tbl Đọc: 4303 lần

PHẬT GIÁO QUA THƠ VĂN ( tiếp theo và hết)

Nhã Nhạc

* Trạng Trình Nguyễn-Bỉnh-Khiêm (1491- 1585)

Khôn ngoan mới biết thăng rồi giáng,

Dại dột nào hay tiểu có đài

Đã khuất bao nhiêu thì lại tủi

Đạo Trời lồng lộng chẳng hề sai .

………..Tháng mãn đã qua , ngày đã rồi,

Hãy yên thửa phận mới nên vui .

Bóng hoa lay động am chư Phật,

Măng trúc còn tươi, bếp mới sôi . …

… (Hình : Thiền Viện Trúc Lâm-Tam Đảo)

……………………….Được thua thấy đã ít nhiều phen,

Để rẻ công danh đổi lấy nhàn ,

Am Bạch Vân rồi nhàn hứng,

Dặm hồng trần vắng ngại chen .

C- Văn tế thập loại chúng sinh

Nguyễn Du (1765 – 1820)

(Trích đoạn)

Khi nằm xuống, không ai nhắn nhủ,

Của phù vân, có cũng như không !

Sống thời tiêu chảy bạc dòng ,

Thác không đem được một đồng nào đi …

……Nghe gà gáy, tìm đường lánh ẩn,

Lặn mặt trời lẩn thẩn tìm ra .

Lôi thôi, bồng trẻ, dắt già ,

Có khôn thiêng, hãy lại mà nghe kinh .

Nhờ phép Phật siêu sinh Tịnh Độ

Phóng hào quang cứu khổ độ u ,

Rắp hoà tứ hải quần chu,

Não phiền trút sạch, oan thù rửa không

D – Ca khúc, ngâm khúc

*–Cung Oán Ngâm Khúc

Ôn Như Hầu Nguyễn-Gia-Thiều (1741-1798)

(Trích đoạn)

Gót danh lợi bùn pha sắc xám,

Mặt phong trần nắng rám mùi dâu .

Nghĩ thân phù thế mà đau ,

Bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê .

…………..

Mùi tục luỵ, lưỡi tê tân khổ,

Đường thế đồ, gót rỗ kỳ khu .

……………………Sóng cồn cửa bể nhấp nhô,

Chiếc thuyền bào ảnh lô xô gập ghềnh .

……..Trăm năm còn có gì đâu,

Chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh ri !

4–ĐẠO PHẬT QUA TRƯỜNG THIÊN TIỂU THUYẾT :

a –Lục Vân Tiên

Nguyễn-Đình-Chiểu (1822-1888) :

(Trích đoạn)

Dù cho chước quỷ mưu thần,

Phong trần ai cũng phong trần như ai .

………..Có thân phải khổ với thân ,

Thân ôi thân biết mấy lần chẳng may .

……………….

Người đời như bóng phù du,

Sớm còn, tối mất, công phu lỡ làng .

………………………..Trời kia quả báo mấy hồi,

Tiếc công son điểm phấn dồi bấy lâu .

b– Truyện Quan Âm Thị Kính ( Vô Danh):

(Trích đoạn)

Vì đâu phút hợp, phút ly,

Kiếp này đã lỡ chắc gì kiếp sau ?

…………..Có khi dốc chí tu hành,

Lánh mình trần tuc, nương mình thiền môn .

Độ trì nhờ Đức Thế Tôn ,

Lỡ làng thuở trước, vuông tròn mai sau .

c- Đoạn Trường Tân Thanh

Nguyễn-Du

(Trích đoạn)

Đã mang lấy nghiệp vào thân,

Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa .

Thiện căn ở tại lòng ta ,

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài .

………………Trải qua một cuộc bể dâu,

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng .

…….Âu đành quả kiếp nhân duyên,

Cũng người một hội một thuyền đâu xa .

…………….Tái sinh chưa dứt hương thề,

Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai .

………Mùi thiền đã bén muối dưa,

Màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng .

Sau hết, chúng tôi hy vọng đã thâu tóm được ít nhiều những lời Phật dạy được truyền tụng qua thơ văn để nhắc nhở chính mình và để chia xẻ cùng bạn đọc trong Mùa Xuân Canh Dần – 2010 .

Nhã Nhạc Lê-Băng-Tâm

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web
Analytics