8/08: Tác phẩm "Thư Đi Tin Lại" (Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú)-1&2-

18/08: Tác phẩm “Thư Đi Tin Lại” (Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú)-1&2-
Category: Phật Học – Phật học ôn tập-
Posted by: Tbl Đọc: 5987 lần

Tác phẩm: THƯ ĐI TIN LẠI
Tác giả: HOẰNG HỮU NGUYỄN VĂN PHÚ

HƯNG ĐẠO XUẤT BẢN
MONTREAL – 2010

Posted by: Tbl Đọc: 5987 lần

Lời Giới Thiệu – Như đã thưa với quý độc giả vào lúc chấm dứt tác phẩm “Bước Vào Cửa Phật” ,Quyển ba – chúng tôi sẽ đăng tiếp hai tác phẩm khác của cùng tác giả Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú ; nay chúng tôi mới dành được chút ít thì giờ đánh máy một phần của tác…

… phẩm “THƯ ĐI TIN LẠI” để gửi đến quý độc giả như dưới đây . Mời quý bạn thưởng lãm .

Trân trọng,
Nhã Nhạc

***

LỜI NÓI ĐẦU

Từ nhiều năm nay,các đạo hữu giao cho chúng tôi giữ mục Thư Tín của tập san Liên Hoa chùa Liên Hoa (Brossard,Canada) và tập san Pháp Âm của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế Giới . Lúc đầu,nghĩ rằng công việc không lấy gì làm nặng nề nên chúng tôi hoan hỉ nhận lời . Lúc vào thức tế mới thấy quả là khó khăn vất vả, lý do đơn giản là chúng tôi thiếu khả năng . Vì phải tìm tòi trong sách vở và học hỏi các thiện tri thức,dần dần chúng tôi thành quen,do đó được dịp trau dồi đôi chút về Phật học,ít nhất cũng trên phương diện chữ nghĩa chứ không dám nói về tu tập

Nay tập san Liên Hoa đã ngưng hoạt động,chỉ còn tập san Pháp Âm ấn hành ba tháng một lần,nên chúng tôi có thì giờ coi lại những câu đã trao đổi với bạn đọc,nhân đó sửa lại cho nghiêm chỉnh hơn . Chúng tôi nẩy ra ý gộp lại những lời đáp vào một tập cho khỏi tản mác .

Trong việc làm này, chúng tôi: 1/ bỏ tên các bạn đoc mà tôi đã trả lời trong “hộp thư” vì nay không cần thiết nữa . 2/ bỏ những chỗ trùng lập,nghĩa là trả lời hai lần một câu hỏi hoặc hai câu hỏi tương tự . 3/ bỏ những câu chỉ có tính cách thời sư, hoặc xã giao . 4/ nói rõ hơn những chỗ trước kia phải thu gọn vì khuôn khổ tập san có hạn . 5/ thêm vào nhiều câu trước đây chỉ trả lời bằng thư riêng,những chuyện bổ túc cho các bài nói của tôi và một số khá nhiều mà các đạo hữu nêu ra khi gặp nhau ở chùa

Ước ao rằng các bạn tôi,,các đạo hữu của tôi cũng như mọi người thân của tôi được vui phần nào khi coi tập sách nhỏ này . Nếu “đạo giải thoát” của Đức Thế Tôn được thêm một số người tìm hiểu và áp dụng, tu tập thì tôi vô cùng hoan hỉ .

Montreal, 29-8-2005
Hoằng Hữu NGUYỄN VĂN PHÚ

THƯ ĐI TIN LẠI

1 – Đức Phật Thích Ca chỉ nói pháp chứ không viết . Khi thuyết pháp,ngài dùng tiếng Pali,một thứ tiếng bình dân ở Ấn Độ,tiếng Pali này là một hình thức của tiếng Sanskrit (hay sanscrit) cao cấp hơn,dùng trong văn chương và giới quý phái .Chữ Sanskrit gọi là chữ Phạm,gọi chệch đi là Phạn . Về sau người ta ghi lại những lời dạy của đức Phật(các bài pháp gọi là Kinh,các lời dạy về giới luật gọi là Luật) và các lời bàn rộng (gọi là Luận) bằng tiếng pali,còn lưu truyền ở Tích Lan, do Nam Tông (Tiểu Thừa) dùng . Còn những bản bằng tiếng Sanskrit (Phạn ngữ) thì lưu truyền ở Tây Tạng, do Bắc Tông (Đại Thưa) dùng .{Kinh, Luật, Luận gọi chung là Tam Tạng, les Trois Corbeilles, les Trois Paniers, The Tree Baskets, pali : Tipikata, Sanskrit : Tripitaka }.

2 – Hai chữ sutta và sutra nghĩa như nhau, đó là Kinh, sutta là tiếng Pali, còn sutra là tiếng Sanskrit . Tiếng Pháp gọi là soutra . Chúng ta học Phật,gặp khó vì vấn đề danh từ : có khi phiên âm (Trung quốc phiên âm trước,mình đọc chữ của họ theo âm Việt), có khi dịch,mà mỗi người dịch một khác . Thí dụ : ngài Ananda ,phiên âm là A-nan-đà, ngắn hơn là A-nan, dịch là Khánh Hỷ, tiếng Pháp là Toute Joie . Chúng ta sẽ còn gặp những khó khăn khác, dính líu đến phiên âm chữ Hán . Bắc Kinh phiên âm là Pékin (Pháp), Peking (Anh),nay là Beijing, đây là phiên âm được Liên Hiệp Quốc công nhận chính thức, cách này gọi là pin yin (= bính âm ). Chúng ta coi tài liệu của trường Viễn Đông Bác Cổ chẳng hạn,thì chắc chắn là phiên âm theo kiểu cũ tiếng Pháp rồi !

3 – Tam Tạng là tên chung chỉ Kinh, Luật và Luận . Khi nói Đường Tam Tạng thì không phải là bộ Tam Tạng thời nhà Đường bên Tàu, mà là nói ngài Huyền Trang,một nhà sư Trung Quốc vươt vô vàn khó khăn đi đường bộ sang Ấn Độ thỉnh Tam Tạng kinh điển, gọi ngắn là đi thỉnh kinh . Khi về, ngài có viết Tây Vực ký kể lại chuyến thỉnh Kinh đó . Nhà văn Ngô Thừa Ân tưởng tượng ra truyện Tây Du ký với nhiều tình tiết ly kỳ rất hấp dẫn, với Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới … Đại chúng nhớ truyện Tây Du ký hơn là Tây Vực ký, mà bộ sau mới đích thực là có nhiều tài liệu quý giá . Ngài Huyền Trang họ Trần sinh năm 602, tịch năm 664 . Đi sang Ấn Độ thỉnh kinh mất 17 năm, từ 629 đến 645 . Về nước, ngài cùng nhiều nhà sư khác dịch rất nhiều kinh, nổi tiếng nhất là bộ Duy Thức Luận, vì thế, nười ta tôn ngài là Giáo tổ dịch giả của Pháp Tướng Tông (một trong 10 tông phái Trung quốc). Xưa kia, Ấn Độ được gọi là Tây Trúc, Thiên Trúc, Tây Vực ….

4 – 1/ Tang cha mẹ là 2 năm, sau 2 năm ấy trong vòng 3 tháng thì xả tang (vì thế nói rằng để tang 3 năm). Đó là theo tục lệ của chúng ta . Đạo Phật không đặt lệ nào cả . Xem ngày để xin xả tang cũng là do sự tin tưởng có ngày tốt, ngày xấu, hạp hay không hạp . Đạo Phật không kiêng ngày giờ gì hết . Đạo hữu hỏi ý riêng của tôi thì tôi xin dùng câu của các cụ : “ có kiêng có lành” .
2/ Đi viếng đám tang , lễ bàn thờ Phật trước (3 lễ), rồi mới lễ bàn thờ vong (lễ 2 lễ, 2 vái). Tang chủ lễ cảm tạ 1 lễ,ý nghĩa là xin nhận một lễ cho vong . Khách vái lại .
3/ Lễ bàn thờ Phật : ba lễ, ý nghĩa là lễ Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng )
{Ghi chú: Lễ bàn thờ gia tiên : bốn lễ, ý nghìa là lễ bốn đời vì có câu “ngũ đại mai thần chủ”, năm đời không lễ nữa . Tuy nhiên, cũng có những cách giải thích khác .}
4/ Trong kinh nói,khi làm lễ cầu siêu, vong linh chỉ nhận được có một phần bẩy công đức mà thôi (kinh Địa Tạng). Vậy gia chủ phải lễ hết sức thành tâm và cẩn thận .
5/ Đạo Phật không nói đến lễ 100 ngày vì quan niệm rằng 49 ngày là thời gian tối đa đi tái sinh(đầu thai) rồi . Người Việt mình cúng 100 ngày cho “chắc ăn” vì e rằng vong chưa “được đi đầu thai” .

5 – Ta-bà-ha là do chữ Phạn svaha phiên âm ra . Còn phiên âm là : ta-ha, sá-ha, sa-bà-ha,tát-bà-ha, ta-phạ ha …Chữ này đặt sau các câu chú, và cũng như các câu chú,người ta không dịch,muốn giữ lại tính linh ứng của câu chú . Phật học từ điển của Đoàn Trung Còn ghi nghĩa của chữ đó là : thành tựu,kiết tường, tiêu tai tăng phước, viên tịch vô trụ,kính giác chư Phật, chứng mình công đức . Đạo hữu lười quá,bắt tôi tìm cả chữ amen của Thiên Chúa giáo . Ngay trong Tự điển Larousse,đã có rồi mà,sao đạo hữu không chịu coi : amen (mot hébreux) ainsi soit-in, đại khái nghĩa là “cầu được như thế”.

6 – Bạn bè mới cho chúng tôi một cuốn Từ điển Phật học Việt Nam,tác giả là Thích Mình Châu,Minh Chí,dày trên 800 trang,in ở trong nước . Đạo hữu chớ nên chờ đợi gì nhiều ở cuốn này,trừ vài địa danh,nhân danh Việt Nam (mà cũng thiếu). Từ điển của Đoàn Trung Còn mà đạo hữu đang có ở trong tay còn khá hơn . Đạo hữu ở ngay Thủ Đô Ánh Sáng,thiếu gì các loại từ điển Phật học trong các thư viện .
The Shambala Dictionary of Buddhism and Zen, nhà xb Shambala,Boston,1991,tốt lắm . Địa chỉ : The Shambala Publications, Inc., Horticultural Hall, 300 Massachussetts Avenue, Boston, MA 02115, USA ; tôi không nhớ giá,chừng 20 US $ .

(Còn tiếp)……………………………

kỳ 2

THƯ ĐI TIN LẠI (kỳ 2)
Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú

7 – 1/Chúng tôi cũng nghe và thấy nhiều chuyện “bê bối” như đạo hữu kể trong thư, có khi còn nhiều hơn nữa ! Tuy vậy, Phật đã dạy “y pháp bất y nhân”, họ gieo nhân xấu, sẽ được quả xấu ; còn mình theo Phật, cứ y theo Pháp của ngài mà tu học . Thấy ai xấu thì lánh đi, đừng tiếp xúc làm chi, thêm mệt ra ! Một nhà sư lớn tuổi, bảo tôi rằng : “ Chỉ có người mạt thôi, chứ Pháp thì mạt sao được !” . Tôi thấy câu này hay, gửi tặng đạo hữu .
2/ Hãy nhường cho các nhà khoa học nghiên cứu nguồn gốc của vũ trụ, của trái đất và của con người . Đức Phật không làm các việc đó . Ngài đã dạy : “ Như nước biển chỉ có một vị mặn, đạo của ta chỉ có một vị, đó là vị giải thoát “ (giải thoát khỏi mọi khổ đau, khỏi sinh tử luân hồi ) Đạo hữu hỏi tôi kinh sách có chỗ nào nói về Big Bang không, tôi xin chịu, kinh sách ngàn vạn quyển . Xin đạo hữu nhớ kỹ câu : “Mọi thứ đều do duyên sinh” (nhân + duyên) . Tuy nhiên, có một thứ không do duyên sinh, đó là bản thể của vạn pháp, đó là Pháp tánh, Phật tánh . Cái ấy là tuyệt đối, không thể dùng ngôn ngữ thường ngày mà diễn tả ra được .

8 – Đức Phật là y vương, chữa bệnh khổ cho chúng sinh . Đạo của ngài là đạo thoát khổ, đạo giải thoát . Không cần nêu lên rằng ngài đi trước các nhà khoa học, nhìn thấy vi trùng trong bát nước từ 25 thế kỷ nay mà không dùng đến kính hiển vi !

Nếu có ai chê rằng kinh nói “thân người do tứ đại giả hợp” là thiếu sót quá thì đạo hữu trả lời vắn tắt rằng : “không nên hiểu tứ đại (đất, nước, gió, lửa) theo nghĩa đen mà phải hiểu đất là những thứ dắn, nước là những thứ lỏng, gió là hơi thở, lửa là thân nhiệt v.v…”

9 – Trước khi gặp đức Phật Thích Ca, hai ngài Xá-Lợi-Phất và Muc-Kiều-Liên đã tu theo ngoại đạo . Hai người hẹn với nhau rằng ai tìm được chân sư trước thì phải về rủ người kia . Một hôm ngài Mục-Kiều-Liên gặp ngài At-Bệ (Asvajit) là một nhà hoằng pháp của Đức Phật Thích-Ca, ngài được chỉ dạy bốn câu sau này : “Chư pháp do nhân duyên mà sinh ra, Cũng theo nhân duyên mà diệt mất, Đức Phật của ta, ngài Đại Sa Môn, Thường hay chỉ dạy lý thuyết như vậy” . Ngài Mục Kiều Liên giác ngộ ngay, báo cho ngài Xá-Lợi-Phất . Hai ngài quy y Tam Bảo .
{Ngài Muc-Kiều-Liên, gọi ngắn là Muc-Liên,có nơi vì tôn xưng mà ghi là Đại Mục-Kiều-Liên hay Ma-ha Mục-Kiều-Liên (Sanskrit : Maudgalyayana, Moggalana) là bậc thần thông đệ nhất trong 10 đệ tử lớn của đức Phật . Ngài Xá-Lợi-Phất (Sanskrit : Sariputra, pali: Sariputta) là bậc trí huệ đệ nhất trong 10 đệ tử lớn của đức Phật }.

Điều quan trọng nhất mà ta học ở chỗ này là bốn câu in chữ nghiêng trên đây, lý duyên sinh là một lý hết sức đặc biệt của Phật giáo .

10 – 1/ Nói rằng : “Pháp môn Tịnh độ dựa vào tha lực để cầu giải thoát thì cũng chẳng khác gì phương pháp nhờ tha lực để cầu được cứu rỗi như Thiên Chúa giáo “ , đúng một phần, nhưng phải nhớ rằng vẫn cần tự lực đấy chứ ! Không chuyên cần và tinh tấn thì làm sao mà thành công được . Tu thiền cũng cần tha lực chứ, lúc nhập thất, ai mang cơm cho ? Tự lực và tha lực là nói một cách tương đôi thôi . Dù sao, thanh niên và người Tây phương ngày nay có khuynh hướng về Thiền nhiều hơn, có lẽ họ nhận thấy ít nghi thức, nhất là gần đây, có người “sáng chế” ra vài thứ ‘là lạ” (và buồn cười như thiền ôm chẳng hạn) .
2/ Đạo hữu nói “Kinh kệ có chỗ mê tín dị đoan”, thật ra phải nêu ra chỗ nào là mê tín dị đoan,rồi tìm lời giải thích thỏa đáng . Khi nói niệm Đức Quán Âm thì nhảy vào lửa,mà không bị lửa đốt´ thì phải hiểu lửa này là lửa ham muốn, tham dục đang thiếu đốt trong lòng ta, nếu biết tu thì lửa ấy xẹp đi, đấy là một thí dụ thôi, còn nhiều điều cần bàn lắm .

11 – 1/ Đạo hữu làm tôi ngạc nhiên : đạo hữu nói “tu về môn tụng kinh” nghe đã lạ tai rồi, “sáng tụng Địa Tạng, tối tụng Pháp Hoa”, lại lạ tai hơn . Tôi đề nghị đạo hữu cố gắng đến một chùa nào gần nhất, tìm gặp một vị sư rồi thỉnh ý về thể thức tu tập một cách đơn giản, rồi xin thỉnh vài cuốn kinh do vị sư ấy chỉ dẫn . Thí dụ đạo hữu chọn pháp môn Tịnh độ thì dùng kinh chính là kinh A-Di-Đà, trong đó có đủ nghi thức tụng kinh và đạo hữu hãy chịu khó niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh độ . Phải có người chỉ dẫn mới được, đừng thực hành bừa bãi, không kết quả mà có khi hại nữa .
2/ Tam học khác Tam Bảo nhiều lắm : Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng , còn Tam học là giới, định, huệ . Khi đức Thích-Ca mới thành Phật dưới cây bồ đề thì chỉ có Nhị Bảo thôi là Phật và Pháp, lúc đó chưa có Tăng (= Tăng-Già = Sangha, đoàn thể chứ không phải cá nhân ).

12 – 1/ Có hai đức Phật cùng mang tên là Thích-Ca-Mâu-Ni . Vị thứ nhất là một vị cổ phật, tức là Phật đời quá khứ, cách đây vô lượng kiếp . Vị thứ nhì là đức Phật mà chúng ta thờ trong các chùa, đó là đức Phật hiện hữu trong lịch sử loài người . Ngài là một hoàng tử có vợ con, xuất gia tu thành Phật, ngài là giáo chủ của đạo Phật ngày nay .
2/ Tên đức Phật : họ là Cồ-Đàm (Gotama hay Gautama), tên là Tất-Đạt-Đa hay Sĩ-Đạt-Đa (Siddhartha), thuộc về bộ tộc Thích-Ca (Sakya hay Shakya hay Cakya). Thích-Ca-Mâu-Ni (Sakya Mouni) nghĩa là nhà minh triết của bộ tộc Thích-Ca (le sage du clan des Sakyas . Ghi thêm : có chỗ dịch là “le Parfait de la race des Héros” có nghĩa là mạnh mẽ, Năng lực, Puissant).
3/ Năm sinh và năm mất của ngài mỗi sách nói một khác, tuy nhiên Phật giáo thế giới nhận 2 năm 623 và 543 trước Tây lịch làm năm đản sinh và năm nhập diêt. Của ngài . Năm ngài nhập diệt được kể là năm 1 của Phật lịch . Năm 2000 Tây lịch là năm 2544 Phật lịch . Lấy Tây lịch cộng với 544 thì ra Phật lịch .

13 – 1/ Ngài Huệ Năng (Hui-neng, 638-713, người Trung Quốc) nhận y bát từ Ngũ tổ, nên ngài là Lục tổ (sơ tổ là ngài Bồ-đề-đạt-ma). Sau Lục Tổ, không có lệ truyền y bát nữa . Người ta không biết rõ y và bát mà ngài Huệ Năng giữ nay ở đâu .
2/Ngài Bồ-đề-đạt-ma{Bodhidharma, P’u-t’i-ta-mo,470-543( ?)} là tổ thứ 28 của Phật giáo,ngài là người Ấn Độ, sang Trung quốc lập ra Thiền Tông nên được coi là sơ tổ Thiền Tông, còn gọi là sơ tổ Đông độ (Trung quốc ở phía Đông, Ấn Độ ở phía Tây).

14 – 1/ Vua Trần Thái Tông (Trần Cảnh) đúng là vua đầu tiên của nhà Trần, do vợ là Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho vào năm 1225 . đạo hữu cho rằng vua đầu tiên thì tên phải là Trần Thái Tổ mới hợp . Xin trả lời : nhà Trần coi thân phụ của Trần Thái Tông như là Thượng hoàng nghĩa là coi ổng đã làm vua rồi nên dùng chữ Thái Tông mà không dùng chữ Thái Tổ . Nhận xét: đạo hữu dùng chữ “tên” vua . Xin nói rõ : tên húy của vua là Trần Cảnh, lên ngôi lấy hiệu là Kiến Trung 1225-1231, Thiên Ứng Chính Bình 1232-1250, Nguyên Phong 1251-1258 . Khi vua băng vào năm 1258, thì miếu hiệu là Trần Thái Tông .
2/ Vua Trần Thái Tông là tác giả Khóa Hư Lục và nhiều sách về đạo Phật rất hay cả về đạo vị lẫn văn chương . Nhưng nhà vua không phải là người xuất gia (nhà vua trốn lên núi Yên Tử định đi tu nhưng bị chú là Trần Thủ Độ bắt về tiếp tục làm vua ).

15 – 1/ “Trúc Lâm tam tổ” nghĩa là ba vị tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử . Ba vị là : sơ tổ Hương Vân đại đầu đà tức là Điều Ngự Giác Hoàng (vua Trần Nhân Tông, tên húy là Trần Khâm, 1258-1308), nhị tổ Pháp Loa (Đồng Kiên Cương, 1284-1330) và tam tổ Huyền Quang (Lý Đạo Tái,1254-1334).
2/ Thiền phái này hoàn toàn do người Việt Nam lập ra và điều khiển, đó là một điều hãnh diện của chúng ta . Thiền phái này không nhận y và bát từ đâu cả .
……………………………(còn tiếp)

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web
Analytics