Stephane tốt ngiệp USC-12 May,2017

LỄ RA TRƯỜNG CỦA STEPHANE

Ngày May 12, 2017, Đại học University of Southern California(USC), lúc 11 AM, đã làm lễ tốt nghiệp cho các sinh viên . Stephane ra trường sau 4 năm với văn bằng từ Marshall- School of Business .

Chúng tôi ghi lại được một số hình ảnh đáng ghi nhớ trong ngày đặc biệt này của cháu Stephane .

I/Trước buổi lễ, với bạn :

II/ Nhận văn bằng :

-Trong hội trường

-Nhận văn bằng và trở về chỗ ngồi

III/Sau khi ‘tung mũ ‘

Với bố mẹ và chị Natalie

Với cậu Greg & cô Suzie

(còn tiếp- NN)

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web
Analytics