1.Du Tử Lê,và một bài thơ bị xuyên tạc(Vũ Đình Trọng)-..2.'Hành trình thơ Nguyễn Lương Vỵ'(DTL)3.Khúc Cầu Hoàng(DTL)

1.Du Tử Lê,và một bài thơ bị xuyên tạc(Vũ Đình Trọng)-..2.'Hành trình thơ Nguyễn Lương Vỵ'(DTL)3.Khúc Cầu Hoàng(DTL)

Tạp Ghi Du Tử Lê, và một bài thơ bị xuyên tạc Nguồn: Sống Magazine- 01/07/2015 Tác giả : Vũ Đình Trọng/Sống Magazine Du Tử Lê, Mấy tuần vừa qua trên mạng, người ta gởi cho nhau đọc một bài…