1.Biển Đông:John McCain trách. .(RFI)2.Tay nào thắng thì nhân dân cũng bại(RFA)3.Nhìn từ một chuyến đi(RFA)4.

1.Biển Đông:John McCain trách. .(RFI)2.Tay nào thắng thì nhân dân cũng bại(RFA)3.Nhìn từ một chuyến đi(RFA)4.

Biển Đông : John McCain trách chính quyền Mỹ thiếu quyết tâm Nguồn: RFI- Trọng Nghĩa – 05-01-2016 13:18 Thượng nghị sĩ John McCain. REUTERS/Joshua Lott Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain ngày 04/01/2016, lại…