1.Căng thẳng ngoài khơi biển Vũng Tàu(LNH Trà)2.TT Mỹ đồng ý kế hoạch đối phó T.Q(RFI)3.Ấn,Nhật,Mỹ, Việt:Bốn nước…

1.Căng thẳng ngoài khơi biển Vũng Tàu(LNH Trà)2.TT Mỹ đồng ý kế hoạch đối phó T.Q(RFI)3.Ấn,Nhật,Mỹ, Việt:Bốn nước…

Căng thẳng ngoài khơi biển Vũng Tàu – Nguồn:tiengdạncom – 22/07/2017 FB Lê Nguyễn Hương Trà – 22-7-2017 Tàu tuần duyên VN. Ảnh: FB Lê Nguyễn Hương Trà Sáng nay 22.7, có 14 tàu của Cảnh sát biển Vùng III…