1.Bạo loạn chết người ở Hà Tĩnh-2.Công nhân Bình Dương biểu tình-3.TBTTrọng bị TC Bình từ chối tiếp&Và nhiều tin khác

1.Bạo loạn chết người ở Hà Tĩnh-2.Công nhân Bình Dương biểu tình-3.TBTTrọng bị TC Bình từ chối tiếp&Và nhiều tin khác

Bạo loạn ở Hà Tĩnh: đã có người chết Nguồn:BBC – thứ năm, 15 tháng 5, 2014 Vũng Áng là nơi có nhiều công nhân Trung Quốc Đã có người chết, trong số đó công dân Trung Quốc, trong cuộc…