1.Bạn Châu Hà thăm Bắc Cali.-2.Hoa xuân nhà Kim Hân-3.Đố TV 53-60 "Hoa gì đây"?(KO)-

1.Bạn Châu Hà thăm Bắc Cali.-2.Hoa xuân nhà Kim Hân-3.Đố TV 53-60 "Hoa gì đây"?(KO)-

Bạn Châu Hà thăm Bắc Cali- Fw: Nhà Đào 05-24-2014 Kim Nguyen to:…..,me   LỆ DIÊN, ĐÀO, HỒNG, ĐOAN CHÍNH , MAI , HỒNG NHUNG , KHUÊ , VÂN XÃ , LIỄN , CHÂU HÀ Sent from my iPhone-KO ………………………………………………………….