25/09/2011: Tạng Thư Sống Chết-Phần I:Sống(tiếp theo)-Ch.10:Tự tính sâu xa của "Tâm"

25/09/2011:  Tạng Thư Sống Chết-Phần I:Sống(tiếp theo)-Ch.10:Tự tính sâu xa của "Tâm"

25/09: Tạng Thư Sống Chết-Phần I:Sống(tiếp theo)-Ch.10:Tự tính sâu xa của “Tâm” Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật Posted by: Tbl Đọc: 5012 lần TẠNG THƯ SỐNG CHẾT The Tibetan Book Of Living And Dying Sogyal Rinpoche – Ni sư…