1. Đại Cử Tri Đoàn bầu Donald Trump làm TT(RFI)2.Đầu Hàng Ở Biển Đông?(VB)3.Trump, Xiạ, Và Putin(VB).

1. Đại Cử Tri Đoàn bầu Donald Trump làm TT(RFI)2.Đầu Hàng Ở Biển Đông?(VB)3.Trump, Xiạ, Và Putin(VB).

Mỹ : Đại Cử Tri Đoàn bầu Donald Trump làm Tổng Thống Nguồn:RFI – 20-12-2016 12:43 Đoàn đại cử tri của bang North Carolina chụp ảnh kỷ niệm sau khi bỏ phiếu bầu Donald Trump làm tổng thống thứ 45…