1.Cuối Năm, Ngồi Chạm Cõi Tử Sinh(ĐPP/VB)2.Nhà văn Trang Châu-Kỳ cuối(DTL)

1.Cuối Năm, Ngồi Chạm Cõi Tử Sinh(ĐPP/VB)2.Nhà văn Trang Châu-Kỳ cuối(DTL)

Cuối Năm, Ngồi Chạm Cõi Tử Sinh Đặng Phú Phong Nguồn:vietbao.com-21/01/2017  Cõi vô thường ở chung quanh ta. Ở ngay trong chúng ta. Vậy mà, vào những ngày cuối năm – mưa nhiều, lạnh nhiều, gió nhiều – tôi như…