1.Tư lệnh Hoa Kỳ tuần tra ..(BBC)2.Tướng Thanh và sự đoản mệnh chính trị-3.Đi với Mỹ là chuyện phải làm(VB)4..

1.Tư lệnh Hoa Kỳ tuần tra ..(BBC)2.Tướng Thanh và sự đoản mệnh chính trị-3.Đi với Mỹ là chuyện phải làm(VB)4..

Tư lệnh Hoa Kỳ bay tuần tra ở Biển Đông Nguồn:BBC-2015-07-19 Đô đốc Swift có mặt trong chuyến bay do thám trong bảy giờ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Scott Swift, tham gia…