1.‘Những Hàng Châu Ngọc' của Huy Trâm (DTL)2."Tiếng hát quay tơ" Mai Hương,..(RFA)3.Hai câu chuyện ..

1.‘Những Hàng Châu Ngọc' của Huy Trâm (DTL)2."Tiếng hát quay tơ" Mai Hương,..(RFA)3.Hai câu chuyện ..

Ghi nhận nào có trong ‘Những Hàng Châu Ngọc’ của Huy Trâm Nguồn:nguoiviet.com- September 16, 2016 Du Tử Lê Tiểu sử nhà văn Huy Trâm/Nguyễn Hồng Nhuận Tam cho thấy ông bước vào sinh hoạt VHNT của 20 năm VHNT…