1.Ngọc Hoài Phương,Tính chất nhà báo trong thi ca (Du Tử Lê)2.Nhạc sĩ Trần Duy Đức-Bài 2(DTL)

1.Ngọc Hoài Phương,Tính chất nhà báo trong thi ca (Du Tử Lê)2.Nhạc sĩ Trần Duy Đức-Bài 2(DTL)

Ngọc Hoài Phương, Tính chất nhà báo trong thi ca, Du Tử Lê. Nhà báo/Nhà thơ Ngọc Hoài Phương Lời nói đầu – Bài viết dưới đây của tác giả Du Tử Lê về nhà báo/nhà thơ Ngọc Hoài Phương,…