1.Vũ Thành,giấc mơ không thành(DTL)-2.Anh có vui không? Hai má còn hồng?(NL/NV)-3.Sài Gòn,những trưa hè nóng bức(VL/NV)-

1.Vũ Thành,giấc mơ không thành(DTL)-2.Anh có vui không? Hai má còn hồng?(NL/NV)-3.Sài Gòn,những trưa hè nóng bức(VL/NV)-

Vũ Thành, giấc mơ không thành Friday, June 13, 2014 Du Tử Lê (Tiếp theo và hết) (Hình: http://www.dongnhacxua.com/giac-mo-hoi-huong) Là người từng có một thời gian dài cộng tác với ban nhạc Vũ Thành, ca sĩ cũng là giáo sư…