1.Đóa sen xanh(Cô Doãn)-2.Hội ngộ Trưng Vương (Cô Doãn)3.MÙA HÈ CỦA KIM OANH-4.Viếng thăm Catalina(NV)-5.Một nụ cười-

1.Đóa sen xanh(Cô Doãn)-2.Hội ngộ Trưng Vương (Cô Doãn)3.MÙA HÈ CỦA KIM OANH-4.Viếng thăm Catalina(NV)-5.Một nụ cười-

LNĐ- Dưới đây là hai bài viết của cô Doãn-cựu Giáo sư TV:một do bạn Kim Dung gửi cho toàn thể TV 53-60, một do cô Doãn gửi cho chúng tôi . Sau hết là “Một nụ cười” do bạn…