19/10/2013: 1.Rồi tôi sẽ hạnh phúc(Ajahn Brahm)-2.Bình an-Đau khổ(Ajahn Chah)-3.Vai diễn cuối cùng(Khuyết Danh/PGĐC)-

19/10/2013:  1.Rồi tôi sẽ hạnh phúc(Ajahn Brahm)-2.Bình an-Đau khổ(Ajahn Chah)-3.Vai diễn cuối cùng(Khuyết Danh/PGĐC)-

19/10: 1.Rồi tôi sẽ hạnh phúc(Ajahn Brahm)-2.Bình an-Đau khổ(Ajahn Chah)-3.Vai diễn cuối cùng(Khuyết Danh/PGĐC)- Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật Posted by: Tbl Đọc: 6679 lần Fwd: RỒI TÔI SẼ HẠNH PHÚC ! Kim Vu to:…,me > > RỒI TÔI…