1.Happy Thanksgiving 2015-(NN)2.Mùa thu của 'Bản Tình ca Mùa Đông'(TN Thắng)3.Văn Quang:Bây giờ là mùa thu,tôi đi tìm dĩ vãng ..

1.Happy Thanksgiving 2015-(NN)2.Mùa thu của 'Bản Tình ca Mùa Đông'(TN Thắng)3.Văn Quang:Bây giờ là mùa thu,tôi đi tìm dĩ vãng ..

MÙA LỄ TẠ ƠN 2015 Nhã Nhạc First Thanksgiving Meal-(Hình từ History/Net) Vòng quay Thời Gian đang dừng lại nơi đây với Mùa Lễ Tạ Ơn 2015 mà mọi người chúng ta nao nức đón chờ . Nhân dịp này,chúng…