1.Những đoạn đường cho nhau (Khôi An/Việt báo)-2.Phát hiện kịp thời ‘heart attack’

1.Những đoạn đường cho nhau (Khôi An/Việt báo)-2.Phát hiện kịp thời ‘heart attack’

Tác giả Khôi An đoạt giải nhất ‘Viết Về Nước Mỹ’ 2013 . Những Đoạn Đường Cho Nhau Nguồn:vietbao.com- 06/01/2013 Tác giả : Khôi An Bài số 3912-13-29312vb7060113 Nữ nghệ sĩ Kiều Chinh, Manh và người viết, tại họp mặt…