1.GSV Janet Nguyễn yêu cầu..-2.'TC xâm lược-Tẩy chay!'-3.TQ đưa thêm tàu chiến lớn..4.Vũng Tàu chống TQ(NV)5.Từ cuộc biểu tình..

1.GSV Janet Nguyễn yêu cầu..-2.'TC xâm lược-Tẩy chay!'-3.TQ đưa thêm tàu chiến lớn..4.Vũng Tàu chống TQ(NV)5.Từ cuộc biểu tình..

GSV Janet Nguyễn yêu cầu TT Obama lên án Trung Quốc Nguồn:nguoiviet.com-Tuesday, May 13, 2014 Một phần bức thư Giám Sát Viên Janet Nguyễn gởi Tổng Thống Barack Obama. (Hình: Văn Phòng GSV Janet Nguyễn) SANTA ANA, California (NV) –…