1.Đi dự lễ hội Hai Bà Trưng tại trường TV Saigon 18/03/2018 (TN) 2. “Cô Tiên” (Bửu Nguyên)

1.Đi dự lễ hội Hai Bà Trưng tại trường TV Saigon 18/03/2018 (TN) 2. “Cô Tiên” (Bửu Nguyên)

Lễ hội Hai Bà Trưng tại trường TV Saigon 18/03/2018 Tân Nguyên với cô giáo Vũ thị Ninh Băng Tâm thân mến, > Như đã báo cho bồ vào một thư trước, chiều chủ nhật 18/03/2018,( tức là ngày mùng…