1.Trái tim người mẹ-2.Các lão bằng hữu(Việt dịch)3.Một quy luật-4.Tôi yêu Mẹ hay yêu Cha?-5.Tình đời-

1.Trái tim người mẹ-2.Các lão bằng hữu(Việt dịch)3.Một quy luật-4.Tôi yêu Mẹ hay yêu Cha?-5.Tình đời-

Fwd: Trai tim cua nguoi Me Kim Vu to:…,me >>> Vẻ đẹp trong tim người Mẹ. >>> >>> Người mẹ hạnh phúc hỏi bác sĩ sau khi tỉnh dậy: “Tôi có thể nhìn con được không?”. >>> Bác sĩ đặt…