1.Chúc mừng Giáng Sinh 2015-Năm mới 2016-2.Hang đá Bê-Lem-3.Mùa lễ lạt-4.Con đường của Chúa ..

1.Chúc mừng Giáng Sinh 2015-Năm mới 2016-2.Hang đá Bê-Lem-3.Mùa lễ lạt-4.Con đường của Chúa ..

MERRY CHRISTMAS and a HAPPY NEW YEAR 2016 Xmas tree is up ! (Picture from Kim Le’s home) Và đây, lời chúc Giáng Sinh đặc biệt dành tặng các Mommy của trang web này : (“Xmas card” này do Greg…