1.Chấm dứt 'khủng hoảng con tin' ở Mỹ Đức(RFI)2.CSVN Uốn Mình Đi Với Mỹ(VB)3.Trump quan tâm đến Đông Nam Á(RFI)4

1.Chấm dứt 'khủng hoảng con tin' ở Mỹ Đức(RFI)2.CSVN Uốn Mình Đi Với Mỹ(VB)3.Trump quan tâm đến Đông Nam Á(RFI)4

Việt Nam : Chấm dứt « khủng hoảng con tin » ở Mỹ Đức Nguồn:RFI- Thụy My – 22-04-2017 18:47 Một chỉ huy cảnh sát cảm ơn dân làng Đồng Tâm đã thả các con tin ngày 22/04/2017. REUTERS/Kham Dân làng…