1.Dân VN:39 năm bị CS hóa(Vi Anh)-2.Giám Sát Viên Janet Nguyễn báo động..(VB)3.Dẹp bảng hiệu TQ mọc trên phố Đà Nẵng(NV)-4

1.Dân VN:39 năm bị CS hóa(Vi Anh)-2.Giám Sát Viên Janet Nguyễn báo động..(VB)3.Dẹp bảng hiệu TQ mọc trên phố Đà Nẵng(NV)-4

Dân VN: 39 Năm Bị CS Hóa VI Anh Nguồn:vietbao.com-29/03/2014 -Hình minh họa:Airlines VN- NN sưu tầm) Là một người có dịp đi lại đó đây, nước này nước nọ thời Việt Nam Cộng Hoà và thời tỵ nạn CS ở…