1.Chuyến Tây du cấp cao nhạt nhẽo,bẽ bàng!(Bùi Tín/VOA)2.Trung Quốc đưa hàng chục tàu chiến xuống Biển Đông(NV)3.TQ và Bắc Hàn xác nhận chuyến thăm của Kim Jong-un(BBC).

1.Chuyến Tây du cấp cao nhạt nhẽo,bẽ bàng!(Bùi Tín/VOA)2.Trung Quốc đưa hàng chục tàu chiến xuống Biển Đông(NV)3.TQ và Bắc Hàn xác nhận chuyến thăm của Kim Jong-un(BBC).

Chuyến Tây du cấp cao nhạt nhẽo,bẽ bàng! Nguồn:Blog Bùi Tín/VOA     Bài viết của TBT ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng đăng trên trang quảng cáo (Publicité) của báo Pháp Le Monde Ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rất…