1.Nhà văn Nguyên Vũ-Bài1&2(DTL)2.Điểm,Sơ Lược 40 năm VHNT Việt-Quyển 2(ĐP Phong)3.Aki Tanaka-Một người bạn..-4.

1.Nhà văn Nguyên Vũ-Bài1&2(DTL)2.Điểm,Sơ Lược 40 năm VHNT Việt-Quyển 2(ĐP Phong)3.Aki Tanaka-Một người bạn..-4.

Ðôi điều ít biết về nhà văn Nguyên Vũ Nguồn:nguoiviet.com – Friday, September 4, 2015 Du Tử Lê Từ trái qua: Nhà thơ Ngọc Hoài Phương, nhà văn Nguyên Vũ. (Hình: NHP) Ðầu thập niên 1960s, khi chiến sự bắt…