1.Nhà thơ Anh Hoa.(DTL)*2.Thi ca Nguyễn Ngọc Hạnh(DTL)*3.BA LẦN ĐI TÌM HỒ DZẾNH(NT Ngọc Hải)

1.Nhà thơ Anh Hoa.(DTL)*2.Thi ca Nguyễn Ngọc Hạnh(DTL)*3.BA LẦN ĐI TÌM HỒ DZẾNH(NT Ngọc Hải)

Thi ca, dưỡng chất của người lính già Hoa Văn/Ngô Văn Hòa Nguồn:nguoiviet.com- April 7, 2017 Du Tử Lê (Hình dutule.com) Trong quá khứ, từ quê nhà, văn giới đã được biết nhiều về một người lính làm thơ: Nhà…