1.Báo TQ:'TT Nhật làm loạn tại châu Á'-2.Bộ chính trị chưa thống nhất(RFA)3.Mỹ:TQ gây bất ổn tại Biển Đông-4.'máu đại hán'

1.Báo TQ:'TT Nhật làm loạn tại châu Á'-2.Bộ chính trị chưa thống nhất(RFA)3.Mỹ:TQ gây bất ổn tại Biển Đông-4.'máu đại hán'

Báo TQ: Thủ tướng Nhật ‘làm loạn châu Á’ Nguồn:BBC – thứ năm, 29 tháng 5, 2014 Nhật Bản và Trung Quốc có tranh chấp đảo tại Biển Hoa Đông. Truyền thông Trung Quốc nói Thủ tướng Nhật Bản Shinzo…